Założenia pisania listów motywacyjnych

Wstęp

Na nic nie ma recepty, nikt nie zrobi za nas czegoś bezinteresownie. Możemy korzystać z gotowych porad, oraz zaleceń, lecz sami także musimy włożyć w to swoje ręce, oraz własne pomysły, aby realizacja wychodziła na pełnym poziomie.

Przyjrzyjmy się tematowi CV, oraz listowi motywacyjnemu, jak za pewne wiemy są to niezbędne zaświadczenia pozwalające ubiegać się nam o prace. Mało tego, aby dostać się na samą rozmowę wstępną musimy zabłysnąć tak zwaną okładką. Do czego służy cv, oraz list motywacyjny? Służy on do opisania w kilku zdaniach swoich osiągnięć, doświadczenia, mocnych czy słabych stron.

Przy pisaniu CV należy pamiętać, aby sposób ujmowania poszczególnych problemów był jednakowy w całym dokumencie, co oznacza przyjęcie zasady jednolitej konwencji, która powinna opierać się na następujących regułach:

 • stosujemy taki sam sposób numerowania w całym cv,
 • do rzeczy o jednakowej randze stosujemy taką samą czcionkę.

List motywacyjny

Zazwyczaj rozpoczynamy od sformułowania ogólnego celu naszego listu motywacyjnego, dopiero potem przystępujemy do formułowania szczegółowych celów. Jest to więc czynność przypominająca rozkładanie, dzielenie problemu ogólnego na problemy szczegółowe, czyli na tzw. czynniki pierwsze.

Może się również zdarzyć – szczególnie w odniesieniu do niezbyt dokładnie określonego problemu ogólnego – że dopiero po rozebraniu problemu ogólnego na czynniki pierwsze (problemy szczegółowe), udaje się nam bardziej dokładnie określić (doprecyzować) ogólny cel.

List motywacyjny to dokument, który służy do przedstawienia swojego potencjału, doświadczenia i motywacji w związku z podjęciem konkretnej pracy. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych założeń, które warto mieć na uwadze, pisząc list motywacyjny:

 1. Personalizacja – List motywacyjny powinien być spersonalizowany i dostosowany do konkretnej oferty pracy. Warto zwrócić uwagę na wymagania stawiane przez pracodawcę i dostosować swoje umiejętności i doświadczenie do tych wymagań.
 2. Krótkość i zwięzłość – List motywacyjny powinien być zwięzły, przejrzysty i łatwy do przeczytania. Ważne jest, aby zawrzeć w nim tylko najważniejsze informacje i unikać zbytniego rozpisywania się.
 3. Struktura – List motywacyjny powinien mieć klarowną i logiczną strukturę, z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Warto zadbać o to, aby każda część listu spełniała swoje zadanie, np. wstęp przyciągnął uwagę, rozwinięcie przedstawiło nasze doświadczenie i umiejętności w kontekście oferty pracy, a zakończenie zachęciło do podjęcia dalszych działań.
 4. Język – List motywacyjny powinien być napisany w jasnym i zrozumiałym języku, bez skomplikowanych sformułowań i żargonu branżowego. Ważne jest, aby używać odpowiednich słów i zachować spójność językową z resztą dokumentów aplikacyjnych.
 5. Motywacja – List motywacyjny powinien przedstawić naszą motywację do pracy w konkretnej firmie i na konkretnym stanowisku. Warto wskazać, co nas w pracy motywuje, jakie cele chcielibyśmy osiągnąć i jakie wartości cenią sobie w pracy.

Personalizacja to ważny element, który powinien być uwzględniony w każdym liście motywacyjnym. Oznacza to, że list motywacyjny powinien być dostosowany do konkretnej oferty pracy i specyfiki firmy, do której aplikujemy.

Warto dokładnie przeczytać opis stanowiska oraz wymagania stawiane przez pracodawcę, aby lepiej zrozumieć, jakie umiejętności, doświadczenie i cechy są dla niego ważne. Na tej podstawie możemy dostosować nasz list motywacyjny, aby wyróżnić się spośród innych kandydatów i przekonać pracodawcę, że jesteśmy odpowiednim wyborem.

Personalizacja listu motywacyjnego może obejmować wiele aspektów, takich jak:

 • wymienienie konkretnych umiejętności, doświadczenia lub projektów, które odpowiadają wymaganiom pracodawcy;
 • odniesienie się do specyfiki firmy, np. do jej kultury organizacyjnej, wartości, strategii biznesowej;
 • przedstawienie motywacji i zainteresowań, które odpowiadają charakterowi firmy i jej branży.

Ważne jest, aby personalizacja była dobrze przemyślana i wiarygodna, a nie tylko wymuszona. Dlatego warto pamiętać, aby unikać kopiowania wzorów i ogólników oraz aby w sposób szczery i przekonujący przedstawić swoje umiejętności, doświadczenie i motywację do pracy w konkretnej firmie.

Personalizacja jest kluczowa w pisaniu skutecznego listu motywacyjnego. Dzięki niej możemy wyróżnić się spośród innych kandydatów i pokazać pracodawcy, że jesteśmy idealnym wyborem do pracy w jego firmie.

Krótkość i zwięzłość to ważne zasady, które powinny być uwzględnione w każdym liście motywacyjnym. Oznacza to, że list motywacyjny powinien być napisany w sposób przystępny i zwięzły, aby przyciągnąć uwagę pracodawcy oraz zachęcić go do dalszego czytania.

Warto pamiętać, że pracodawcy otrzymują wiele podań i listów motywacyjnych, dlatego nasza aplikacja powinna być łatwa do przeczytania i niezbyt obszerna. Dobry list motywacyjny powinien zawierać tylko najważniejsze informacje dotyczące naszego doświadczenia, umiejętności i motywacji do pracy na konkretnym stanowisku.

Oprócz krótkości, ważna jest także zwięzłość. List motywacyjny powinien być napisany w sposób zwięzły i klarowny, bez zbędnego skomplikowania i ozdobników. Ważne jest, aby używać prostego i zrozumiałego języka oraz unikać zbyt długich zdań i zbyt skomplikowanych konstrukcji.

Krótkość i zwięzłość są ważne nie tylko dla zachęcenia pracodawcy do dalszego czytania, ale również dla skuteczności samego listu motywacyjnego. Pracodawcy cenią sobie kandydatów, którzy potrafią w skrócie przedstawić swoje mocne strony i argumenty za zatrudnieniem.

Krótkość i zwięzłość są ważnymi elementami każdego listu motywacyjnego. Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć, jakie informacje są najważniejsze dla pracy na danym stanowisku i przedstawić je w sposób przystępny, zwięzły i klarowny.

Struktura to ważny element każdego listu motywacyjnego. Dobra struktura pozwala na przedstawienie informacji w sposób przejrzysty i logiczny, co ułatwia czytanie i zrozumienie treści listu. Oto kilka elementów, które powinny znaleźć się w strukturze listu motywacyjnego:

 1. Wstęp – Wstęp powinien być krótki, ale przyciągający uwagę i zachęcający do dalszego czytania. Warto tutaj zawrzeć kilka zdań na temat stanowiska i firmy, do której aplikujemy, oraz wyjaśnić, dlaczego nasza kandydatura jest interesująca dla pracodawcy.
 2. Rozwinięcie – W rozwoju listu motywacyjnego warto przedstawić nasze doświadczenie i umiejętności, odnosząc się do wymagań stawianych przez pracodawcę. Warto wskazać, co nas wyróżnia spośród innych kandydatów, jakie osiągnięcia odnosimy w swojej pracy i jakie umiejętności i doświadczenie mamy, które mogą być przydatne na danym stanowisku.
 3. Zakończenie – Zakończenie powinno stanowić podsumowanie naszych argumentów za zatrudnieniem, ale również zachęcać pracodawcę do dalszych działań, np. zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Warto podkreślić swoją motywację i zainteresowanie danym stanowiskiem oraz wskazać, co mógłbyś wnieść do firmy.
 4. Podpis – Na końcu listu motywacyjnego powinien znajdować się podpis, wraz z danymi kontaktowymi, takimi jak numer telefonu, adres e-mail czy adres zamieszkania.

Ważne jest, aby zachować spójność i logiczną strukturę w całym liście motywacyjnym. Elementy takie jak nagłówek, daty, adresata czy sygnowanie powinny znajdować się na odpowiednich miejscach i powinny być napisane w sposób klarowny i czytelny.

Dobra struktura listu motywacyjnego składa się z kilku elementów, takich jak wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Ważne jest, aby każda część była napisana w sposób przejrzysty i czytelny, a całość tworzyła spójną całość.

Język to bardzo ważny element listu motywacyjnego, ponieważ poprzez język możemy przekazać nasze kompetencje, umiejętności oraz wizerunek, który chcemy przedstawić pracodawcy. Oto kilka ważnych elementów, które warto uwzględnić w języku listu motywacyjnego:

 1. Czytelność i przejrzystość – Język listu motywacyjnego powinien być zrozumiały dla pracodawcy, a treść powinna być przedstawiona w sposób klarowny i przystępny. Dlatego warto unikać zbyt skomplikowanych sformułowań i przesadnego używania skrótów i żargonu branżowego.
 2. Spójność – Język listu motywacyjnego powinien być spójny z językiem, który używamy w pozostałych dokumentach aplikacyjnych, takich jak CV czy formularz aplikacyjny. Dlatego ważne jest, aby zachować spójność językową w całym procesie rekrutacji.
 3. Odpowiednie słownictwo – Język listu motywacyjnego powinien być dostosowany do charakteru firmy oraz stanowiska, na które aplikujemy. Dlatego warto używać słów i zwrotów, które są stosowane w danej branży, ale jednocześnie unikać przesadnej specjalistyczności.
 4. Pozytywna tonacja – Język listu motywacyjnego powinien być pozytywny i zachęcający, co pozwoli na stworzenie dobrej pierwszej impresji u pracodawcy. Dlatego warto unikać negatywnych sformułowań oraz przedstawiać swoje osiągnięcia i umiejętności w sposób pozytywny i motywujący.
 5. Poprawność językowa – W listach motywacyjnych bardzo ważna jest poprawność językowa, dlatego warto zadbać o to, aby unikać błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

Język listu motywacyjnego powinien być zrozumiały, spójny z językiem używanym w innych dokumentach aplikacyjnych, dostosowany do charakteru firmy oraz stanowiska, a także pozytywny i poprawny językowo.

Motywacja to kluczowy element listu motywacyjnego, ponieważ pozwala na przedstawienie naszej pasji i zaangażowania w pracę oraz wskazanie, co nas motywuje i dlaczego chcemy pracować w danej firmie. Oto kilka ważnych elementów, które warto uwzględnić w motywacji listu motywacyjnego:

 1. Pasja – Warto podkreślić swoją pasję do danej dziedziny lub branży, w której chcemy pracować. Wskazanie, co nas interesuje w danej dziedzinie oraz jakie projekty lub inicjatywy nas inspirują, może pomóc przekonać pracodawcę, że jesteśmy odpowiednią osobą do pracy w danej firmie.
 2. Zgodność z wartościami firmy – Ważne jest, aby w liście motywacyjnym pokazać, że nasze wartości i cele są zgodne z wartościami firmy. Można to zrobić poprzez odniesienie się do misji i wizji firmy oraz podkreślenie, jakie cele i wartości mamy na drodze do kariery.
 3. Motywacja – Warto wskazać, co nas motywuje do pracy w danej firmie oraz co chcemy osiągnąć dzięki pracy na konkretnym stanowisku. Można to zrobić poprzez przedstawienie swoich celów zawodowych lub pasji, które chcemy rozwijać w ramach pracy.
 4. Angaż – Pracodawcy cenią sobie pracowników zaangażowanych w swoją pracę. Dlatego warto pokazać w liście motywacyjnym, że jesteśmy gotowi do pełnego zaangażowania w zadania, jakie przed nami stoją oraz podkreślić, jakie projekty lub inicjatywy byłyby dla nas szczególnie inspirujące.
 5. Perspektywy – Ważne jest, aby w liście motywacyjnym pokazać, jakie perspektywy oferuje nam praca w danej firmie oraz jakie cele chcemy osiągnąć dzięki pracy na danym stanowisku. Można to zrobić poprzez przedstawienie swoich ambicji i celów, które chcemy zrealizować w ramach pracy.

Motywacja jest ważnym elementem listu motywacyjnego, ponieważ pozwala na przedstawienie naszej pasji i zaangażowania w pracę oraz wskazanie, co nas motywuje i dlaczego chcemy pracować w danej firmie. Ważne jest, aby pokazać w liście motywacyjnym swoją pasję, zgodność z wartościami firmy, motywację, zaangażowanie i cele, jakie chcemy osiągnąć dzięki pracy na danym stanowisku.

Podsumowując, list motywacyjny powinien być spersonalizowany, zwięzły, przejrzysty i łatwy do przeczytania. Warto zadbać o jego strukturę, język oraz przedstawić swoją motywację w związku z podjęciem konkretnej pracy.

Kto będzie czytał Twoje CV?

Czytanie CV to często zadanie rekruterów lub pracowników działu kadr. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w mniejszych firmach, osoba odpowiedzialna za rekrutację i dobór kandydatów może być też bezpośrednim przełożonym.

W większych firmach może istnieć oddzielna grupa lub zespół rekrutacyjny, którego zadaniem jest weryfikacja i ocena aplikacji. Rekruterzy lub pracownicy działu kadr zajmują się analizowaniem dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych i ocenianiem umiejętności, doświadczenia i potencjału kandydatów.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku bardzo specjalistycznych stanowisk, pracodawca może również skonsultować CV z osobami z danego dziedziny, aby dokładniej zweryfikować wiedzę i doświadczenie kandydata.

Decyzja o zatrudnieniu zależy od firmy, w której aplikujemy, i może być podejmowana przez różne osoby, w zależności od wielkości i struktury organizacji oraz stanowiska, na które aplikujemy.

W mniejszych firmach, decyzję o zatrudnieniu zazwyczaj podejmuje bezpośredni przełożony lub właściciel firmy. W większych organizacjach, decyzja o zatrudnieniu może być podejmowana przez komisję rekrutacyjną lub wyznaczonych do tego pracowników, takich jak rekruterzy lub pracownicy działu kadr.

Niezależnie od tego, kto dokładnie podejmuje decyzję, warto pamiętać, że wybór kandydata do pracy zależy przede wszystkim od jego kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności, które prezentuje w CV i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu zależy od wielu czynników, takich jak potrzeby firmy, budżet, kwalifikacje i doświadczenie kandydatów, a także ich indywidualne cechy i predyspozycje.

Warto również pamiętać, że decyzja o zatrudnieniu nie jest jednoznaczna i może zależeć od wielu czynników, takich jak wyniki testów, referencje od poprzednich pracodawców lub wrażenia z rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego warto zadbać o to, aby w CV i podczas rozmowy kwalifikacyjnej prezentować się jak najlepiej i pokazać swoje mocne strony oraz zaangażowanie w dalszy rozwój kariery zawodowej.

Niezależnie od tego, kto czyta CV, warto zadbać o to, aby dokument był klarowny, czytelny i zawierał istotne informacje na temat naszego doświadczenia, wykształcenia i umiejętności. Dzięki temu zwiększamy szansę na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i dalszy etap rekrutacji.

Warto rozważyć zlecenie napisania CV specjaliście, jeśli mamy wątpliwości co do poprawności i skuteczności własnego CV. W przypadku braku pewności co do wyboru właściwych słów, formy i treści warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże w stworzeniu dokumentu, który najlepiej będzie prezentował nasze doświadczenie, umiejętności i osiągnięcia.

Oprócz poprawienia formy i treści dokumentu, profesjonalista może również pomóc w zdefiniowaniu naszych mocnych stron i pomóc w wyodrębnieniu tych aspektów naszego doświadczenia i osiągnięć, które są najważniejsze dla naszej przyszłej kariery. Profesjonalista może również pomóc w przygotowaniu listu motywacyjnego oraz wskazać, jakie elementy warto uwzględnić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Warto jednak pamiętać, że zlecenie napisania CV specjaliście wiąże się z pewnymi kosztami. Cena takiej usługi może być dość wysoka, a jej skuteczność zależy od wyboru odpowiedniego specjalisty, który posiada doświadczenie w pracy z dokumentami aplikacyjnymi i zna specyfikę rynku pracy.

Ostatecznie, decyzja o zleceniu napisania CV specjaliście zależy od naszych potrzeb i oczekiwań. Jeśli czujemy się pewni swojego CV i wierzymy, że jest skuteczne, możemy spróbować aplikować z nim na stanowiska. Jednak jeśli mamy jakieś wątpliwości, warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

Zasada jednolitej konwencji pisania

Styl cv i listu motywacyjnego powinien był jasny i zwięzły, najbardziej wskazane są zdania proste. Należy zwracać uwagę na utrzymanie jednolitej formy stylistycznej zachowując formę bezosobową. Cały tekst należy dzielić na zamknięte części i oddzielać je akapitami, czyli rozpoczynać pisanie nowej myśli z zastosowaniem wcięcia obejmującego 3-5 spacji.

W każdym innym przypadku nie należy zostawiać wolnych miejsc między zdaniami. Odstępy pomiędzy jednym punktem a drugim oraz pomiędzy tytułem a początkiem tekstu – muszą obejmować jednakową liczbę wierszy w całej pracy (co nie oznacza, że odstęp pomiędzy podrozdziałem ma być taki sam jak odstęp po tytule): to samo dotyczy liczby spacji tworzących akapit (wcięcie przy pisaniu nowego wiersza.

Symbole i skróty nazw jednostek miar oraz symbole matematyczne należy stosować według ogólnie przyjętych zasad. W tekście pracy należy unikać skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie używanych, jak np. (na przykład), m.in. (między innymi), tj. (to jest), tzn. (to znaczy) itp. (i tym podobne).

Zasada jednolitej konwencji pisania to ważny element, który powinien być zachowany w każdym CV. Oznacza to, że w całym dokumencie powinna być zachowana jedna konwencja pisania, np. zapisywania dat, tytułów stanowisk, umiejętności lub innych elementów.

Dzięki zachowaniu jednolitej konwencji pisania CV wygląda bardziej spójnie, estetycznie i czytelnie. Pracodawcy, którzy otrzymują wiele CV, mogą zauważyć i docenić staranność i dbałość o detale, co może mieć pozytywny wpływ na ocenę kandydata.

Przykłady elementów, dla których warto zachować jednolitą konwencję pisania w CV, to:

 • format dat – warto wybrać jeden format dat i stosować go konsekwentnie w całym CV, np. DD-MM-RRRR lub RRRR-MM-DD;
 • tytuły stanowisk – warto używać konsekwentnej konwencji w zapisywaniu tytułów stanowisk, np. zawsze zaczynając od najnowszego do najstarszego, albo odwrotnie;
 • formatowanie tekstu – warto używać jednej czcionki, rozmiaru czcionki, odstępów i marginesów w całym dokumencie.

Ważne jest, aby jednolita konwencja pisania była spójna z resztą dokumentu i dostosowana do branży, na którą składamy aplikację. Dlatego warto upewnić się, że zastosowane zasady odpowiadają oczekiwaniom pracodawcy i kierunkowi, w którym składamy aplikację.

Ważna jest łatwość czytania CV

Trzeba pamiętać o podstawowych punktach które dadzą nam sukces, przede wszystkim łatwość czytania, oraz co najważniejsze wyróżnienie naszych silnych stron. Jaki błąd najczęściej popełniają ludzie? Korzystają z darmowych szablonów na cv, co jest krokiem do przepaści. Jeśli chcemy być wybrani jako jedni ze stu, musimy się wyróżniać, natomiast w przypadku posiadania podstawowego szablonu którego używa 90% społeczeństwa, praktycznie jesteśmy skreśleni na starcie.

Dlaczego tacy w mniejszych przypadkach otrzymują szansę? Jeśli pracodawca ma do przeglądnięcia setki dokumentów nie ma czasu na przyglądanie się każdemu z osobna, oraz analizowaniu. Wybierze on te które według niego będą same chciały się czytać. Zalecana jest inwestycja, ponieważ nie każdy samemu potrafi układać odpowiednie zdania, aby druga osoba mogła go zrozumieć. Podczas gdy kierujemy się z pomocą do specjalistów, na pewno uzyskamy odpowiednią oraz satysfakcjonującą pomoc.

Łatwość czytania CV to bardzo ważny aspekt, ponieważ pracodawca, który otrzymuje wiele aplikacji, chce szybko znaleźć potrzebne informacje o kandydacie. Aby ułatwić pracodawcy szybkie przeczytanie CV, warto zastosować kilka zasad:

 1. Prosty i przejrzysty układ – warto wybrać prosty i przejrzysty układ, który ułatwi pracodawcy szybkie przejrzenie CV i znalezienie potrzebnych informacji.
 2. Wykorzystanie nagłówków i podtytułów – warto podzielić CV na sekcje, używając nagłówków i podtytułów, aby umożliwić pracodawcy szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji.
 3. Odpowiednie użycie czcionek – warto wybrać czcionki, które są łatwe do odczytania i w odpowiednim rozmiarze (zwykle 10-12 punktów).
 4. Odpowiednie użycie odstępów – warto używać odstępów między sekcjami, aby poprawić czytelność i estetykę dokumentu.
 5. Użycie aktywnych czasowników – warto używać aktywnych czasowników, które pomogą podkreślić nasze osiągnięcia i umiejętności.
 6. Unikanie zbytecznych informacji – warto ograniczyć liczbę informacji w CV do tych, które są istotne dla danego stanowiska. Zbyt duża ilość informacji może zniechęcić pracodawcę.
 7. Poprawność gramatyczna i ortograficzna – warto zadbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną CV, aby zaprezentować się jako osoba dbająca o szczegóły.

Prosty i przejrzysty układ to ważny element każdego CV, ponieważ ułatwia pracodawcy szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Aby osiągnąć prosty i przejrzysty układ, warto zastosować kilka zasad.

Po pierwsze, warto zadbać o odpowiednie rozmieszczenie elementów w CV. Ważne informacje, takie jak doświadczenie zawodowe, wykształcenie czy umiejętności, powinny być umieszczone w odpowiednich sekcjach, co ułatwi pracodawcy szybkie znalezienie poszukiwanych informacji. Przykładowo, sekcja dotycząca doświadczenia zawodowego powinna zawierać nazwę firmy, okres pracy oraz opis pełnionych obowiązków.

Po drugie, warto zadbać o spójność stylistyczną w całym dokumencie. Używanie jednej czcionki, konsekwentnego formatowania nagłówków czy zastosowanie jednolitego stylu graficznego pomaga w stworzeniu estetycznego i czytelnego CV.

Po trzecie, warto zachować równowagę między tekstem a pustą przestrzenią. Zbyt małe lub zbyt duże odstępy między sekcjami lub elementami CV mogą utrudnić czytanie dokumentu. Warto zadbać o proporcjonalne rozmieszczenie elementów, tak aby CV było estetyczne i przejrzyste.

Wreszcie, warto zwrócić uwagę na to, aby CV miało odpowiednią długość. Zbyt krótkie CV mogą być niedostatecznie szczegółowe i nie przedstawiać nas w najlepszym świetle, a zbyt długie mogą zniechęcić pracodawcę do dalszego czytania. Warto zadbać o to, aby CV mieściło się w granicach 1-2 stron.

Podsumowując, prosty i przejrzysty układ to kluczowy element każdego CV, który ułatwia pracodawcy szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Dlatego warto zadbać o rozmieszczenie elementów w CV, spójność stylistyczną, równowagę między tekstem a pustą przestrzenią oraz odpowiednią długość dokumentu.

Ważne jest, aby CV było czytelne i łatwe do przeczytania, ponieważ tylko w ten sposób można przekazać pracodawcy potrzebne informacje o naszych kwalifikacjach i doświadczeniu. Dlatego warto zadbać o to, aby CV było przejrzyste, estetyczne i zawierało tylko istotne informacje.

Wymogi edytorskie cv

Aby stworzyć profesjonalne i atrakcyjne CV, warto przestrzegać pewnych wymogów edytorskich. Oto niektóre z nich:

 1. Czysty i przejrzysty układ – warto wybrać prosty i przejrzysty układ, który ułatwi pracodawcy szybkie przejrzenie CV i znalezienie potrzebnych informacji. Staraj się unikać zbyt skomplikowanych układów, które mogą zniechęcić do przeczytania CV.
 2. Czytelna czcionka – warto wybrać czcionkę, która jest łatwa do odczytania. Wiele osób poleca czcionki takie jak Arial, Calibri, Times New Roman lub Verdana.
 3. Odpowiedni rozmiar czcionki – warto wybrać odpowiedni rozmiar czcionki, który umożliwi łatwe czytanie CV. Zwykle rozmiar czcionki wynosi od 10 do 12 punktów.
 4. Ograniczenie ilości stron – warto ograniczyć liczbę stron CV do maksymalnie 2 stron. Dłuższe CV mogą być uciążliwe do przeczytania i skłonić pracodawcę do odrzucenia kandydatury.
 5. Poprawność gramatyczna i ortograficzna – warto zadbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną CV, aby zaprezentować się jako osoba dbająca o szczegóły.
 6. Spójność stylistyczna – warto zachować spójność stylistyczną w całym CV, taką jak konsekwentne zastosowanie czcionki, nagłówków, odstępów itp.
 7. Użycie aktywnych czasowników – warto używać aktywnych czasowników, które pomogą podkreślić nasze osiągnięcia i umiejętności.

Przestrzeganie wymogów edytorskich pomoże Ci stworzyć czytelne, przejrzyste i profesjonalne CV, które przyciągnie uwagę pracodawcy.

Spójność stylistyczna to ważny aspekt każdego CV, który wpływa na jego czytelność i estetykę. Aby zachować spójność stylistyczną, warto zadbać o to, aby wszystkie elementy dokumentu, takie jak czcionka, nagłówki, odstępy, wyróżnienia, czy ilustracje, były spójne i harmonijne wizualnie. Dzięki temu dokument prezentuje się jako estetyczny i czytelny, co zwiększa jego szanse na skuteczne dotarcie do pracodawcy.

Przykładowo, stosując spójność stylistyczną w CV, warto wybrać jedną prostą i czytelną czcionkę, taką jak Arial lub Times New Roman, i używać jej w całym dokumencie. Podobnie warto zachować spójność w nagłówkach, wybierając jeden rodzaj czcionki lub kolor i stosując go we wszystkich nagłówkach. Stosując spójność stylistyczną, warto też zwrócić uwagę na odstępy między elementami dokumentu, tak aby były one równe i harmonijne. Podobnie, w przypadku używania ilustracji, warto zadbać o to, aby były one spójne stylistycznie i dobrze wkomponowane w resztę dokumentu.

Ważne jest również, aby spójność stylistyczna była dostosowana do charakteru CV i branży, na którą aplikujemy. Na przykład, w przypadku stanowisk związanych z kreatywnością, można zastosować bardziej oryginalne rozwiązania wizualne, ale zachowując jednocześnie spójność stylistyczną.

Spójność stylistyczna jest ważnym aspektem każdego CV, który wpływa na jego czytelność i estetykę. Dzięki zachowaniu spójności stylistycznej, dokument prezentuje się jako profesjonalny i estetyczny, co zwiększa jego szanse na skuteczne dotarcie do pracodawcy.

Wybór papieru, na którym drukujemy CV, może mieć pewien wpływ na ogólne wrażenie, jakie pozostawiamy u pracodawcy. Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru papieru do druku CV:

 1. Grubość papieru – warto wybrać papier o odpowiedniej grubości, który będzie miał odpowiednią sztywność i nie będzie się gnił. Najczęściej używany papier do druku CV ma wagę od 80 do 120 gramów.
 2. Kolor papieru – większość osób wybiera tradycyjny biały kolor papieru. Można jednak wybrać inny kolor, np. ecru, kość słoniowa lub szary, aby wyróżnić się spośród innych kandydatów. Warto jednak pamiętać, że zbyt intensywny lub jaskrawy kolor papieru może zniechęcić pracodawcę.
 3. Rodzaj papieru – warto wybrać papier o gładkiej i jednolitej powierzchni, który będzie dobrze przyjmował druk. Można wybierać spośród różnych rodzajów papieru, np. matowego, błyszczącego lub perłowego.
 4. Standardowe rozmiary – warto wybrać standardowe rozmiary papieru, takie jak A4 lub Letter. W niektórych krajach preferuje się jednak inne rozmiary, dlatego warto upewnić się, jakie rozmiary papieru są stosowane w kraju, w którym składamy aplikację.

Wybór papieru do druku CV powinien być uzależniony od ogólnego stylu i charakteru dokumentu, a także od stanowiska i branży, na które aplikujemy. Odpowiednio dobrany papier może pomóc w wyróżnieniu się spośród innych kandydatów i stworzyć pozytywne wrażenie u pracodawcy.

Co pisać w swoim cv?

Należy także opisywać swoje mocne strony, oraz nasze osiągnięcia, które także mają wpływ na zdanie pracodawcy. Następny punkt, który może być już jednym z decydujących to zalety, jakie odniesie pracodawca poprzez nasze zatrudnienie. W tym punkcie można wyróżnić dlaczego akurat ja, jestem tym którym być powinien na danym stanowisku.

Niewątpliwie należy opisać się z odpowiedzialnej strony, czyli pełne zaangażowanie w pracę, oraz pasja, która sprawi jeszcze lepsze wrażenie ze strony pracodawcy. Za pewne setki ludzi piszących krótkie cv, oraz listy motywacyjne, będący oceniani przez nas jako wielkie talenty, mogą nie dostać wymarzonej pracy ze względu na brak umiejętności przekonania pracodawcy do naszej osoby.

Podczas szukania pracy musimy być pewni, oraz zdecydowani, a co najważniejsze umieć odpowiednio ocenić naszą postać. Nie każdy jest do tego uzdolniony, więc warto zlecić napisanie cv profesjonalistom. Jeśli dostaniemy się na rozmowę wstępną możemy być pewni że jesteśmy interesującymi osobami, i połowa sukcesu za nami. W chwili gdy udajemy się na rozmowę, musimy zachować wszystkie te punkty podczas rozmowy, które są opisane w cv, oraz liście, aby pracodawca upewnił się czy taką osobą jesteśmy.

W CV warto umieścić podstawowe informacje o sobie, swoje doświadczenie, wykształcenie i umiejętności. Oto kilka punktów, które warto uwzględnić w swoim CV:

 1. Informacje osobiste – imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Doświadczenie zawodowe – lista poprzednich miejsc pracy, obejmująca nazwę firmy, stanowisko, daty zatrudnienia oraz opis zadań i osiągnięć.
 3. Wykształcenie – nazwa szkoły, kierunek studiów, stopień naukowy, rok ukończenia.
 4. Umiejętności – umiejętności zawodowe (np. obsługa programów komputerowych, znajomość języków obcych), umiejętności miękkie (np. umiejętność pracy w zespole, asertywność, zdolność do organizacji pracy).
 5. Certyfikaty i wyróżnienia – warto umieścić informacje o certyfikatach i nagrodach, które otrzymało się w trakcie kariery zawodowej.
 6. Zainteresowania – warto wspomnieć o swoich pasjach i zainteresowaniach, aby pokazać swoją osobowość i zwiększyć swoje szanse na wyróżnienie się wśród innych kandydatów.

Ważne jest, aby CV było przejrzyste i czytelne. Zaleca się, aby nie przekraczało 2 stron. Warto również pamiętać, że CV powinno być dostosowane do stanowiska, na które aplikujemy, podkreślając nasze doświadczenie i umiejętności, które są najistotniejsze dla danego stanowiska.

Informacje osobiste to podstawowe informacje o sobie, które warto umieścić w CV. Zwykle obejmują one imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Podając informacje osobiste w CV, warto pamiętać o kilku kwestiach:

 1. Ograniczyć informacje tylko do tych, które są potrzebne – nie ma potrzeby umieszczania informacji o swoim wieku, płci, stanu cywilnego, rasie czy wyznaniu.
 2. Podawać aktualne dane – ważne jest, aby podać aktualny numer telefonu i adres e-mail, aby pracodawca mógł łatwo się z nami skontaktować.
 3. Zachować prywatność – nie ma potrzeby podawania szczegółowych informacji o adresie zamieszkania. Wystarczy podać miasto lub region, w którym się mieszka.
 4. Unikać nieprofesjonalnych adresów e-mail – warto używać adresów, które brzmią profesjonalnie, a nie np. „misiek23@poczta.pl”.
 5. Dostosować informacje do kultury kraju, w którym aplikujemy – w niektórych krajach można umieścić więcej informacji, takich jak zdjęcie, wiek czy stan cywilny, jednak w innych krajach takie informacje są niezalecane.

Informacje osobiste w CV są ważne, ponieważ pozwalają pracodawcy na szybkie skontaktowanie się z kandydatem. Warto jednak pamiętać, że nie należy ujawniać nadmiernych informacji prywatnych.

Doświadczenie zawodowe to jedna z najważniejszych części CV, ponieważ pokazuje pracodawcy, jakie praktyczne umiejętności i doświadczenie ma kandydat. Aby przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Chronologiczna lista miejsc pracy – warto zacząć od najnowszej pozycji i przedstawić je w kolejności odwrotnej chronologicznie.
 2. Nazwa firmy i stanowisko – należy podać nazwę firmy, w której się pracowało, oraz nazwę stanowiska, jakie się pełniło.
 3. Opis zadań i osiągnięć – należy opisać zadania, jakie się wykonywało na danym stanowisku, oraz osiągnięcia, które udało się osiągnąć.
 4. Daty zatrudnienia – warto podać daty zatrudnienia na danym stanowisku, aby pracodawca mógł łatwo zweryfikować dane.
 5. Umiejętności nabyte na danym stanowisku – warto podkreślić umiejętności, jakie się nabyło na danym stanowisku i jakie mogą być przydatne na nowym stanowisku.
 6. Referencje – warto umieścić referencje lub rekomendacje od poprzednich pracodawców, które mogą pomóc w potwierdzeniu swojego doświadczenia.

Warto pamiętać, aby doświadczenie zawodowe w CV było dostosowane do stanowiska, na które aplikujemy. Należy podkreślić te umiejętności i doświadczenia, które są najbardziej istotne dla danego stanowiska.

Wykształcenie to ważna część CV, która pomaga pracodawcy poznać poziom wiedzy i kwalifikacji kandydata. Aby przedstawić swoje wykształcenie w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Nazwa szkoły – warto podać nazwę szkoły, w której się studiowało lub zdobyło wykształcenie.
 2. Kierunek studiów – warto podać kierunek studiów lub specjalizację, jeśli jest to związane z danym stanowiskiem.
 3. Stopień naukowy – warto podać stopień naukowy, jaki się uzyskało, np. licencjat, inżynier, magister, doktor.
 4. Rok ukończenia – warto podać rok ukończenia studiów lub zdobycia danego stopnia naukowego.
 5. Certyfikaty i wyróżnienia – warto umieścić informacje o certyfikatach i nagrodach, które otrzymało się w trakcie kariery zawodowej.

Jeśli kandydat nie posiada wykształcenia formalnego, można w CV podać kursy, szkolenia lub doświadczenie praktyczne, które zastępują brak wykształcenia. Warto jednak pamiętać, że jeśli stanowisko wymaga określonego poziomu wykształcenia, warto podkreślić swoje kwalifikacje, które odpowiadają tym wymaganiom.

Wykształcenie w CV powinno być krótkie i zwięzłe, a jednocześnie pokazywać najważniejsze informacje o edukacji i kwalifikacjach kandydata.

Umiejętności to ważna część CV, ponieważ pozwalają pracodawcy poznać, jakie praktyczne umiejętności posiada kandydat. Aby przedstawić swoje umiejętności w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Umiejętności zawodowe – warto podać umiejętności związane z danym stanowiskiem lub branżą, np. znajomość konkretnych programów komputerowych, narzędzi pracy, umiejętności techniczne, itp.
 2. Umiejętności miękkie – warto podać umiejętności związane z komunikacją, pracą zespołową, organizacją pracy, asertywnością, zdolnościami interpersonalnymi, kreatywnością i innowacyjnością.
 3. Umiejętności językowe – warto podać znajomość języków obcych, a także poziom zaawansowania i ewentualne certyfikaty.
 4. Inne umiejętności – warto podać inne umiejętności, takie jak prawo jazdy, umiejętności artystyczne, itp.

Warto pamiętać, że umiejętności powinny być związane z danym stanowiskiem, a także być potwierdzone konkretnymi przykładami lub osiągnięciami. Przykłady osiągnięć mogą być opisane w części „Doświadczenie zawodowe” lub w sekcji „Osiągnięcia”. Umiejętności w CV powinny być krótkie i zwięzłe, ale jednocześnie pokazywać najważniejsze informacje o umiejętnościach kandydata, które są istotne dla danego stanowiska.

Certyfikaty i wyróżnienia to ważna część CV, która może pomóc w wyróżnieniu się spośród innych kandydatów. Aby przedstawić swoje certyfikaty i wyróżnienia w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Nazwa certyfikatu lub nagrody – należy podać nazwę certyfikatu lub nagrody, którą otrzymano.
 2. Nazwa instytucji lub organizacji przyznającej certyfikat lub nagrodę – warto podać nazwę instytucji lub organizacji, która przyznała certyfikat lub nagrodę.
 3. Data otrzymania certyfikatu lub nagrody – warto podać datę otrzymania certyfikatu lub nagrody, aby pracodawca mógł zweryfikować dane.
 4. Krótki opis certyfikatu lub nagrody – warto przedstawić krótki opis certyfikatu lub nagrody, aby pracodawca miał lepsze pojęcie o tym, jakie umiejętności zostały potwierdzone lub w jaki sposób zostało się wyróżnionym.

Certyfikaty i wyróżnienia w CV mogą pomóc w wyróżnieniu się spośród innych kandydatów, zwłaszcza jeśli są one związane z danym stanowiskiem lub branżą. Należy jednak pamiętać, że certyfikaty i wyróżnienia powinny być związane z zawodem lub stanowiskiem, na które aplikujemy. W CV warto uwzględnić tylko te certyfikaty i wyróżnienia, które są najbardziej istotne dla danego stanowiska.

Referencje to informacje, które potwierdzają nasze doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje. Są to zwykle informacje od naszych poprzednich pracodawców, nauczycieli lub innych profesjonalistów, którzy pracowali z nami w przeszłości. Referencje są ważnym elementem CV, ponieważ potwierdzają nasze umiejętności i doświadczenie.

Aby umieścić referencje w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Imię i nazwisko osoby, która udzieliła referencji – warto podać imię i nazwisko osoby, która udzieliła referencji, aby pracodawca miał pewność, że referencja pochodzi od rzetelnego źródła.
 2. Nazwa firmy i stanowisko – warto podać nazwę firmy i stanowisko osoby, która udzieliła referencji, aby pracodawca mógł zweryfikować dane.
 3. Dane kontaktowe – warto podać dane kontaktowe osoby, która udzieliła referencji, takie jak numer telefonu lub adres e-mail.
 4. Krótki opis referencji – warto przedstawić krótki opis referencji, w którym znajdą się pozytywne informacje o naszych umiejętnościach, doświadczeniu i kwalifikacjach.

Warto pamiętać, że referencje powinny być aktualne i pochodzić z rzetelnych źródeł. Zwykle referencje są umieszczane w CV na końcu, jako osobna sekcja, ale można je też umieścić w liście motywacyjnym lub przesłać je pracodawcy na prośbę.

Jak cv i lm ocenia pracodawca?

Pracodawca ocenia CV i list motywacyjny w celu zrozumienia kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności oraz motywacji kandydata do pracy. Przy ocenie CV, pracodawca zwraca uwagę na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności oraz osiągnięcia kandydata. List motywacyjny oceniany jest pod kątem jasności i spójności przekazu, adekwatności do wymagań stanowiska, oryginalności, a także wskazania motywacji do pracy w danym miejscu i na danym stanowisku. Ważne są również błędy językowe, interpunkcyjne i stylistyczne, które mogą wpłynąć na ostateczną ocenę dokumentów.

Aby pracodawca dobrze ocenił CV i list motywacyjny, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 1. Dopasowanie dokumentów do wymagań stanowiska – warto dokładnie przeczytać opis stanowiska i w CV oraz liście motywacyjnym podkreślić, jakie doświadczenie i umiejętności pozwolą skutecznie wykonywać obowiązki.
 2. Czytelność i przejrzystość dokumentów – CV powinno być uporządkowane chronologicznie, a list motywacyjny zawierać tylko istotne informacje, przedstawione w sposób klarowny i zwięzły.
 3. Staranność i dbałość o szczegóły – warto zadbać o poprawność językową, interpunkcyjną i stylistyczną dokumentów, a także unikać błędów merytorycznych.
 4. Wskazanie swojej motywacji do pracy w danym miejscu i na danym stanowisku – warto wyrazić swoje zainteresowanie firmą i wskazać, dlaczego właśnie tam chce się pracować.
 5. Oryginalność – warto w sposób kreatywny i oryginalny przedstawić swoje doświadczenie i umiejętności, aby wyróżnić się spośród innych kandydatów.

Dopasowanie dokumentów, takich jak CV i list motywacyjny, do wymagań stanowiska jest kluczowe, aby zwiększyć szanse na zdobycie pracy. Aby dopasować dokumenty do wymagań stanowiska, warto przeczytać uważnie opis stanowiska i zwrócić uwagę na wymagania dotyczące doświadczenia, umiejętności i kwalifikacji.

Następnie należy dostosować CV i list motywacyjny do tych wymagań, podkreślając swoje najważniejsze osiągnięcia, umiejętności i doświadczenie, które odpowiadają wymaganiom stanowiska. Ważne jest również, aby skoncentrować się na tych obszarach, które są najważniejsze dla danego stanowiska, a jednocześnie nie przesadzać z ilością informacji, które przekazujemy.

Dopasowanie dokumentów do wymagań stanowiska pokazuje pracodawcy, że kandydat rzeczywiście zainteresował się ofertą pracy i że posiada kwalifikacje i umiejętności, które są potrzebne do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Czytelność i przejrzystość dokumentów, takich jak CV i list motywacyjny, są bardzo ważne, ponieważ pracodawca ma ograniczony czas na ich przeczytanie i musi łatwo znaleźć potrzebne informacje.

Aby zwiększyć czytelność i przejrzystość dokumentów, warto:

 1. Stosować przejrzysty układ – CV powinno być uporządkowane chronologicznie, a list motywacyjny zawierać krótkie akapity i przystępny styl pisania.
 2. Używać prostego języka – warto unikać skomplikowanych sformułowań i słów specjalistycznych, aby dokumenty były zrozumiałe dla każdego.
 3. Wykorzystywać punkty i wypunktowania – ułatwiają one czytanie i pomagają wyróżnić najważniejsze informacje.
 4. Dostosować długość dokumentów – CV powinno mieć maksymalnie 2 strony, a list motywacyjny nie więcej niż jedną stronę.
 5. Zwrócić uwagę na błędy – warto skorzystać z edytora tekstu, aby wykryć i poprawić wszelkie błędy językowe, interpunkcyjne i stylistyczne.

Dobrej jakości CV i list motywacyjny, które są czytelne i przejrzyste, pomagają wyróżnić się spośród innych kandydatów i zwiększają szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Staranność i dbałość o szczegóły to ważne cechy w kontekście przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny.

Aby zapewnić staranność i dbałość o szczegóły, warto:

 1. Przeczytać uważnie opis stanowiska – w ten sposób można dostosować dokumenty do wymagań i preferencji pracodawcy.
 2. Dostosować dokumenty do konkretnego pracodawcy – warto podkreślić umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia, które są szczególnie istotne dla danej firmy.
 3. Wybrać odpowiedni format i styl – warto dostosować styl pisania do stanowiska, dla którego składa się aplikację.
 4. Zwrócić uwagę na szczegóły – warto dbać o poprawność językową, interpunkcyjną i stylistyczną, a także unikać błędów merytorycznych i nieprecyzyjnych informacji.
 5. Przejrzeć dokumenty kilkukrotnie – przed przesłaniem dokumentów należy je skrupulatnie sprawdzić, aby uniknąć błędów i niedociągnięć.

Dbałość o szczegóły i staranność w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych mogą przekonać pracodawcę, że kandydat jest rzetelny, sumienny i dbający o jakość swojej pracy.

Oryginalność to ważna cecha w kontekście przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny, ponieważ pomaga wyróżnić się spośród innych kandydatów.

Aby podkreślić oryginalność w dokumentach rekrutacyjnych, warto:

 1. Pokazać swoją indywidualność – warto opisać swoje unikatowe doświadczenia i osiągnięcia, które wyróżniają nas spośród innych kandydatów.
 2. Wykorzystać kreatywny sposób prezentacji informacji – np. poprzez umieszczenie grafik lub wizualizacji, co może pomóc w przyciągnięciu uwagi pracodawcy.
 3. Wskazać na nieoczywiste powiązania – np. między dotychczasowymi doświadczeniami i wymaganiami na nowym stanowisku, co może pokazać, że jesteśmy w stanie szybko i skutecznie się zaadaptować.
 4. Pokazać zainteresowanie firmą – warto przeczytać o firmie, w której chcemy pracować i wskazać na swoje zainteresowanie i wiedzę na jej temat.
 5. Dodać coś od siebie – warto unikać standardowych sformułowań i pokazać swoją osobowość, co może przyciągnąć uwagę pracodawcy.

Oryginalność w dokumentach rekrutacyjnych może przekonać pracodawcę, że kandydat jest kreatywny, ambitny i posiada unikalne cechy, które mogą przynieść wartość dla firmy.

Oceniając dobrze CV i list motywacyjny, pracodawca zwiększa szanse kandydata na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Po przeczytaniu tych dwóch dokumentów pracodawca wie z jakim typem człowieka ma do czynienia. Dlatego też bardzo ważne jest pisanie cv, bez którego znaleźć pracę jest praktycznie nie możliwe. Do najprostszych spraw oczywiście to nie należy, więc można zlecić zadanie komuś innemu, takiej osobie które dobitnie się tym interesuję.

Znalezienie swoich mocnych oraz słabych stron oczywiście należy do nas, lecz opisanie ich jest sprawą trudniejszą. Co należy przede wszystkim spełniać w pisaniu danych dokumentów? Przede wszystkim musimy jasno określić nasz zawodowy profil, aby pracodawca wiedział z kim konkretnie ma do czynienia.

Kolejnym niezbędnym krokiem jest oczywiście opis naszego doświadczenia również bardzo ważnego. Oczywiste jest, iż doświadczenie w życiu człowieka jest bardzo ważne, więc im większa jego dawka, tym większy spokój u pracodawcy.

W obecnych czasach wiele osób niezbyt dobrze posługuje się poprawnie językiem pisanym. Takim osobom przychodzą z pomocą firmy, które za nie napiszą cv i list motywacyjny.