O blogu

Blog ten ma wszystkim potrzebującym pomocy w pisaniu prac magisterskich przybliżyć warsztat pracy. Opiszemy szczegółowo cały proces pisania pracy magisterskiej – od wyboru tematyki, po uszczegółowienie tematu – na obronie skończywszy.

Blog ten chroni prawo autorskie, będzie wydany w formie książkowej („Praca magisterska na wesoło”), proszę nie kopiować sformułowań z niego.

Dodaj komentarz