Założenia pisania listów motywacyjnych

Wstęp

Na nic nie ma recepty, nikt nie zrobi za nas czegoś bezinteresownie. Możemy korzystać z gotowych porad, oraz zaleceń, lecz sami także musimy włożyć w to swoje ręce, oraz własne pomysły, aby realizacja wychodziła na pełnym poziomie.

Przyjrzyjmy się tematowi CV, oraz listowi motywacyjnemu, jak za pewne wiemy są to niezbędne zaświadczenia pozwalające ubiegać się nam o prace. Mało tego, aby dostać się na samą rozmowę wstępną musimy zabłysnąć tak zwaną okładką. Do czego służy cv, oraz list motywacyjny? Służy on do opisania w kilku zdaniach swoich osiągnięć, doświadczenia, mocnych czy słabych stron.

Przy pisaniu CV należy pamiętać, aby sposób ujmowania poszczególnych problemów był jednakowy w całym dokumencie, co oznacza przyjęcie zasady jednolitej konwencji, która powinna opierać się na następujących regułach:

 • stosujemy taki sam sposób numerowania w całym cv,
 • do rzeczy o jednakowej randze stosujemy taką samą czcionkę.

List motywacyjny

Zazwyczaj rozpoczynamy od sformułowania ogólnego celu naszego listu motywacyjnego, dopiero potem przystępujemy do formułowania szczegółowych celów. Jest to więc czynność przypominająca rozkładanie, dzielenie problemu ogólnego na problemy szczegółowe, czyli na tzw. czynniki pierwsze.

Może się również zdarzyć – szczególnie w odniesieniu do niezbyt dokładnie określonego problemu ogólnego – że dopiero po rozebraniu problemu ogólnego na czynniki pierwsze (problemy szczegółowe), udaje się nam bardziej dokładnie określić (doprecyzować) ogólny cel.

List motywacyjny to dokument, który służy do przedstawienia swojego potencjału, doświadczenia i motywacji w związku z podjęciem konkretnej pracy. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych założeń, które warto mieć na uwadze, pisząc list motywacyjny:

 1. Personalizacja – List motywacyjny powinien być spersonalizowany i dostosowany do konkretnej oferty pracy. Warto zwrócić uwagę na wymagania stawiane przez pracodawcę i dostosować swoje umiejętności i doświadczenie do tych wymagań.
 2. Krótkość i zwięzłość – List motywacyjny powinien być zwięzły, przejrzysty i łatwy do przeczytania. Ważne jest, aby zawrzeć w nim tylko najważniejsze informacje i unikać zbytniego rozpisywania się.
 3. Struktura – List motywacyjny powinien mieć klarowną i logiczną strukturę, z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Warto zadbać o to, aby każda część listu spełniała swoje zadanie, np. wstęp przyciągnął uwagę, rozwinięcie przedstawiło nasze doświadczenie i umiejętności w kontekście oferty pracy, a zakończenie zachęciło do podjęcia dalszych działań.
 4. Język – List motywacyjny powinien być napisany w jasnym i zrozumiałym języku, bez skomplikowanych sformułowań i żargonu branżowego. Ważne jest, aby używać odpowiednich słów i zachować spójność językową z resztą dokumentów aplikacyjnych.
 5. Motywacja – List motywacyjny powinien przedstawić naszą motywację do pracy w konkretnej firmie i na konkretnym stanowisku. Warto wskazać, co nas w pracy motywuje, jakie cele chcielibyśmy osiągnąć i jakie wartości cenią sobie w pracy.

Personalizacja to ważny element, który powinien być uwzględniony w każdym liście motywacyjnym. Oznacza to, że list motywacyjny powinien być dostosowany do konkretnej oferty pracy i specyfiki firmy, do której aplikujemy.

Warto dokładnie przeczytać opis stanowiska oraz wymagania stawiane przez pracodawcę, aby lepiej zrozumieć, jakie umiejętności, doświadczenie i cechy są dla niego ważne. Na tej podstawie możemy dostosować nasz list motywacyjny, aby wyróżnić się spośród innych kandydatów i przekonać pracodawcę, że jesteśmy odpowiednim wyborem.

Personalizacja listu motywacyjnego może obejmować wiele aspektów, takich jak:

 • wymienienie konkretnych umiejętności, doświadczenia lub projektów, które odpowiadają wymaganiom pracodawcy;
 • odniesienie się do specyfiki firmy, np. do jej kultury organizacyjnej, wartości, strategii biznesowej;
 • przedstawienie motywacji i zainteresowań, które odpowiadają charakterowi firmy i jej branży.

Ważne jest, aby personalizacja była dobrze przemyślana i wiarygodna, a nie tylko wymuszona. Dlatego warto pamiętać, aby unikać kopiowania wzorów i ogólników oraz aby w sposób szczery i przekonujący przedstawić swoje umiejętności, doświadczenie i motywację do pracy w konkretnej firmie.

Personalizacja jest kluczowa w pisaniu skutecznego listu motywacyjnego. Dzięki niej możemy wyróżnić się spośród innych kandydatów i pokazać pracodawcy, że jesteśmy idealnym wyborem do pracy w jego firmie.

Krótkość i zwięzłość to ważne zasady, które powinny być uwzględnione w każdym liście motywacyjnym. Oznacza to, że list motywacyjny powinien być napisany w sposób przystępny i zwięzły, aby przyciągnąć uwagę pracodawcy oraz zachęcić go do dalszego czytania.

Warto pamiętać, że pracodawcy otrzymują wiele podań i listów motywacyjnych, dlatego nasza aplikacja powinna być łatwa do przeczytania i niezbyt obszerna. Dobry list motywacyjny powinien zawierać tylko najważniejsze informacje dotyczące naszego doświadczenia, umiejętności i motywacji do pracy na konkretnym stanowisku.

Oprócz krótkości, ważna jest także zwięzłość. List motywacyjny powinien być napisany w sposób zwięzły i klarowny, bez zbędnego skomplikowania i ozdobników. Ważne jest, aby używać prostego i zrozumiałego języka oraz unikać zbyt długich zdań i zbyt skomplikowanych konstrukcji.

Krótkość i zwięzłość są ważne nie tylko dla zachęcenia pracodawcy do dalszego czytania, ale również dla skuteczności samego listu motywacyjnego. Pracodawcy cenią sobie kandydatów, którzy potrafią w skrócie przedstawić swoje mocne strony i argumenty za zatrudnieniem.

Krótkość i zwięzłość są ważnymi elementami każdego listu motywacyjnego. Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć, jakie informacje są najważniejsze dla pracy na danym stanowisku i przedstawić je w sposób przystępny, zwięzły i klarowny.

Struktura to ważny element każdego listu motywacyjnego. Dobra struktura pozwala na przedstawienie informacji w sposób przejrzysty i logiczny, co ułatwia czytanie i zrozumienie treści listu. Oto kilka elementów, które powinny znaleźć się w strukturze listu motywacyjnego:

 1. Wstęp – Wstęp powinien być krótki, ale przyciągający uwagę i zachęcający do dalszego czytania. Warto tutaj zawrzeć kilka zdań na temat stanowiska i firmy, do której aplikujemy, oraz wyjaśnić, dlaczego nasza kandydatura jest interesująca dla pracodawcy.
 2. Rozwinięcie – W rozwoju listu motywacyjnego warto przedstawić nasze doświadczenie i umiejętności, odnosząc się do wymagań stawianych przez pracodawcę. Warto wskazać, co nas wyróżnia spośród innych kandydatów, jakie osiągnięcia odnosimy w swojej pracy i jakie umiejętności i doświadczenie mamy, które mogą być przydatne na danym stanowisku.
 3. Zakończenie – Zakończenie powinno stanowić podsumowanie naszych argumentów za zatrudnieniem, ale również zachęcać pracodawcę do dalszych działań, np. zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Warto podkreślić swoją motywację i zainteresowanie danym stanowiskiem oraz wskazać, co mógłbyś wnieść do firmy.
 4. Podpis – Na końcu listu motywacyjnego powinien znajdować się podpis, wraz z danymi kontaktowymi, takimi jak numer telefonu, adres e-mail czy adres zamieszkania.

Ważne jest, aby zachować spójność i logiczną strukturę w całym liście motywacyjnym. Elementy takie jak nagłówek, daty, adresata czy sygnowanie powinny znajdować się na odpowiednich miejscach i powinny być napisane w sposób klarowny i czytelny.

Dobra struktura listu motywacyjnego składa się z kilku elementów, takich jak wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Ważne jest, aby każda część była napisana w sposób przejrzysty i czytelny, a całość tworzyła spójną całość.

Język to bardzo ważny element listu motywacyjnego, ponieważ poprzez język możemy przekazać nasze kompetencje, umiejętności oraz wizerunek, który chcemy przedstawić pracodawcy. Oto kilka ważnych elementów, które warto uwzględnić w języku listu motywacyjnego:

 1. Czytelność i przejrzystość – Język listu motywacyjnego powinien być zrozumiały dla pracodawcy, a treść powinna być przedstawiona w sposób klarowny i przystępny. Dlatego warto unikać zbyt skomplikowanych sformułowań i przesadnego używania skrótów i żargonu branżowego.
 2. Spójność – Język listu motywacyjnego powinien być spójny z językiem, który używamy w pozostałych dokumentach aplikacyjnych, takich jak CV czy formularz aplikacyjny. Dlatego ważne jest, aby zachować spójność językową w całym procesie rekrutacji.
 3. Odpowiednie słownictwo – Język listu motywacyjnego powinien być dostosowany do charakteru firmy oraz stanowiska, na które aplikujemy. Dlatego warto używać słów i zwrotów, które są stosowane w danej branży, ale jednocześnie unikać przesadnej specjalistyczności.
 4. Pozytywna tonacja – Język listu motywacyjnego powinien być pozytywny i zachęcający, co pozwoli na stworzenie dobrej pierwszej impresji u pracodawcy. Dlatego warto unikać negatywnych sformułowań oraz przedstawiać swoje osiągnięcia i umiejętności w sposób pozytywny i motywujący.
 5. Poprawność językowa – W listach motywacyjnych bardzo ważna jest poprawność językowa, dlatego warto zadbać o to, aby unikać błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

Język listu motywacyjnego powinien być zrozumiały, spójny z językiem używanym w innych dokumentach aplikacyjnych, dostosowany do charakteru firmy oraz stanowiska, a także pozytywny i poprawny językowo.

Motywacja to kluczowy element listu motywacyjnego, ponieważ pozwala na przedstawienie naszej pasji i zaangażowania w pracę oraz wskazanie, co nas motywuje i dlaczego chcemy pracować w danej firmie. Oto kilka ważnych elementów, które warto uwzględnić w motywacji listu motywacyjnego:

 1. Pasja – Warto podkreślić swoją pasję do danej dziedziny lub branży, w której chcemy pracować. Wskazanie, co nas interesuje w danej dziedzinie oraz jakie projekty lub inicjatywy nas inspirują, może pomóc przekonać pracodawcę, że jesteśmy odpowiednią osobą do pracy w danej firmie.
 2. Zgodność z wartościami firmy – Ważne jest, aby w liście motywacyjnym pokazać, że nasze wartości i cele są zgodne z wartościami firmy. Można to zrobić poprzez odniesienie się do misji i wizji firmy oraz podkreślenie, jakie cele i wartości mamy na drodze do kariery.
 3. Motywacja – Warto wskazać, co nas motywuje do pracy w danej firmie oraz co chcemy osiągnąć dzięki pracy na konkretnym stanowisku. Można to zrobić poprzez przedstawienie swoich celów zawodowych lub pasji, które chcemy rozwijać w ramach pracy.
 4. Angaż – Pracodawcy cenią sobie pracowników zaangażowanych w swoją pracę. Dlatego warto pokazać w liście motywacyjnym, że jesteśmy gotowi do pełnego zaangażowania w zadania, jakie przed nami stoją oraz podkreślić, jakie projekty lub inicjatywy byłyby dla nas szczególnie inspirujące.
 5. Perspektywy – Ważne jest, aby w liście motywacyjnym pokazać, jakie perspektywy oferuje nam praca w danej firmie oraz jakie cele chcemy osiągnąć dzięki pracy na danym stanowisku. Można to zrobić poprzez przedstawienie swoich ambicji i celów, które chcemy zrealizować w ramach pracy.

Motywacja jest ważnym elementem listu motywacyjnego, ponieważ pozwala na przedstawienie naszej pasji i zaangażowania w pracę oraz wskazanie, co nas motywuje i dlaczego chcemy pracować w danej firmie. Ważne jest, aby pokazać w liście motywacyjnym swoją pasję, zgodność z wartościami firmy, motywację, zaangażowanie i cele, jakie chcemy osiągnąć dzięki pracy na danym stanowisku.

Podsumowując, list motywacyjny powinien być spersonalizowany, zwięzły, przejrzysty i łatwy do przeczytania. Warto zadbać o jego strukturę, język oraz przedstawić swoją motywację w związku z podjęciem konkretnej pracy.