Procedura pisania cv

CV i list motywacyjny idą w parze.

Mówi się, że rekruterzy spędzają średnio 5-7 sekund na czytaniu CV. Jak wygląda list motywacyjny, czy ktoś go w ogóle otwiera i czyta?

Niestety list motywacyjny nie zawsze jest wiarygodnym kryterium dla rekrutera. Wiele osób nie wie, jak prawidłowo przygotować dokumenty aplikacyjne, przez co ich weryfikacja czasami kończy się niepowodzeniem.

O ile pierwszy wie, że powinien zawierać informacje takie jak dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności kandydata, o tyle list motywacyjny – pozornie łatwiejszy do napisania – bywa trudniejszy.

Procedura ta dotyczy głównie pisanie listów motywacyjnych, chociaż – w jakimś stopniu – może być także wykorzystana w sytuacji, kiedy opracowujemy cv o charakterze teoretycznym (studyjnym). Zbliżyliśmy się tym samym do drugiego dylematu, przed którym często staje przyszły pracownik. Jest to pytanie o charakter przyszłej swojej pracy.

Czy ma być to praca przy biurku, czy w terenie? A może biurkowo-terenowa? Taki charakter mają najczęściej prace w prywatnych firmach.

List motywacyjny to dokument, w którym autor wyjaśnia i uzasadnia swoją motywację do pracy w konkretnej firmie. Napisanie i przesłanie do pracodawcy listu motywacyjnego jest bardzo często jednym z podstawowych wymagań, jakie kandydat musi spełnić, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

List motywacyjny to pierwszy dokument, który kandydat wysyła bezpośrednio do konkretnego pracodawcy i aplikuje na określone stanowisko. Niestety kandydaci rzadko o tym pamiętają.

List motywacyjny ma na celu przekonanie pracodawcy do wybrania konkretnego kandydata na konkretne stanowisko. Jednak ten dokument aplikacyjny musi mieć prawidłową strukturę. W Internecie można łatwo znaleźć szablony i szablony listów motywacyjnych, również dla określonych zawodów lub stanowisk.

Dodaj komentarz