Co napisać w liście motywacyjnym?

Ponieważ ty, by wcielić krytyczną analizę i ocenę, dlatego, to jest konieczne, ponieważ ty, by zrozumieć co jest znaczone do tych znaczących pojęć.

List motywacyjny to dokument aplikacyjny w formie listu motywacyjnego, który jest wysyłany wraz z CV w odpowiedzi na ofertę pracy. W ten sposób przekonasz pracodawcę, dlaczego warto zatrudnić i wyjaśnisz swoją motywację do podjęcia pracy.

List motywacyjny jest dalszym rozwinięciem życiorysu zawodowego. Ma na celu pokazanie swoich najlepszych stron i daje pracodawcy znak, że naprawdę interesujesz się pracą i posiadasz niezbędne umiejętności.

W liście motywacyjnym musisz wyjaśnić, dlaczego ubiegasz się o stanowisko w tej firmie i na to stanowisko. Aplikacja powinna również pokazywać, że znasz firmę i czym się ona zajmuje. Warto wskazać doświadczenia przydatne w konkretnej pracy: poprzednie prace, staże wakacyjne, rozwinięte zainteresowania.

Podczas rekrutacji na stanowisko, które chcesz, zwykle dobrym pomysłem jest przesłanie zarówno CV, jak i listu motywacyjnego. Oba dokumenty mogą pomóc w znalezieniu pracy, ale może się zdarzyć, że tylko jeden zostanie otwarty i przeczytany, więc oba muszą być na wysokim poziomie. Głównym błędem przy tworzeniu listu motywacyjnego jest to, że jest napisany przez osobę trzecią.

Co w takim razie napisać w liście motywacyjnym?

Na początku wyjaśnij, dlaczego piszesz. Upewnij się, że zachęca to do dalszej lektury. Odpowiadając na ogłoszenie, napisz gdzie i kiedy je widziałeś oraz podaj numer referencyjny, jeśli ogłoszenie taki posiada.

Następnie krótko opisz swoją motywację, sytuację zawodową i kwalifikacje (zawodowe i/lub akademickie). Nie pisz za dużo, bo możesz przestać czytać listę części. Odpowiadając na ogłoszenie, upewnij się, że wymagania zawarte w ogłoszeniu są uwzględnione w Twoim CV i LM.

Później napisz, dlaczego powinni cię zatrudnić i dlaczego miałbyś być dobrym pracownikiem. Opowiedz firmie trochę o sobie (np. jako największa firma w Polsce produkująca uszczelniacze do asfaltu…), aby pokazać, że wiesz i interesuje Cię czym zajmuje się firma, do której aplikujesz. Zrób rozeznanie przed złożeniem wniosku o pracę.

I taka rada na koniec – upewnij się, że Twój list jest zaadresowany do właściwej osoby i adresu oraz że podałeś wszystkie swoje dane kontaktowe. Sprawdź pisownię i interpunkcję. Przeczytaj list motywacyjny jeszcze raz (najlepiej po chwili) – sprawdź dobrze, przeczytaj płynnie, jest przekonujący i zachęca do kontaktu z Tobą.

Dodaj komentarz