Najlepsze uniwersytety na świecie

Istnieją różne rankingi. Corocznie ukazują się listy najlepszych uczelni wybieranych przez różne grona według różnych kryteriów. Jednym z takich rankingów jest Academic Ranking of World Universities. Kryteria, jakimi kierują się autorzy tego rankingu to między innymi nagrody, jakie otrzymują studenci, absolwenci i pracownicy w różnych istotnych dla autorów rankingu konkursach. Drugim ważnym kryterium jest ilość najróżniejszych cytowań w literaturze specjalistycznej płodów naukowców danej uczelni.

No, tak, a jak w tych rankingach plasują się polskie uczelnie? Czy w ogóle są brane pod uwagę? W tych rankingach można spotkać jedynie dwie: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.  I gdzie są? W czwartej setce. Na drugą stronę wyników Google mało kto zagląda, a co tu mówić o czterdziestej. Ta pozycja nie jest przypadkowa. Świadczy również o poziomie intelektualnym twojego promotora.

Dodaj komentarz